Arbeidsongeschiktheid

Vele succesfactoren hebt u zelf in de hand, andere niet. Uw inkomen hangt niet alleen af van uw professioneel succes, het hangt ook af van uw gezondheid. En het kan iedereen overkomen: een ongeval of een ziekte die een langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.

Als u gedurende een lange periode niet meer kunt werken, heeft dit ernstig inkomensverlies tot gevolg. U kunt de financiële toekomst van uzelf en uw gezin maar beter goed verzekeren.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Als u arbeidsongeschikt wordt, biedt u het Gewaarborgd Inkomen u tijdens deze periode een aanvullend inkomen bovenop de tussenkomst van het Riziv. Zo kunt u bijvoorbeeld toch uw lening af betalen of extra (personeel) kosten dekken.

Aanvulling Inkomen

Als u arbeidsongeschikt wordt, biedt u het gewaarborgd inkomen u tijdens deze periode een aanvullend inkomen bovenop de tussenkomst van het Riziv. Zo kunt u bijvoorbeeld toch uw lening af betalen en uw (personeel) kosten dekken.

Extra maandelijkse rente

Dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen ontvangt u bij elke arbeidsongeschiktheid van minimaal 25%, ten gevolge van ziekte of ongeval, een rente.

De uitkeringen verlopen proportioneel voor zover de arbeidsongeschiktheidsgraad tussen de 25% en 66% ligt. De volledige rente wordt uitgekeerd, wanneer de arbeidsongeschiktheidsgraad 67% of meer bedraagt.

Contracttypes

Baloisse biedt u 2 oplossingen aan :

  • Gewaarborgd Inkomen als afzonderlijke polis
  • Aanvullende verzekering Arbeidsongeschiktheid als onderdeel van de polissen VAPZ (alleen voor zelfstandigen), Save Plan en Overlijdensverzekering.

Fiscaal Voordeel

De premies die u betaalt voor de verzekeringen Gewaarborgd Inkomen of voor de aanvullende verzekeringen arbeidsongeschiktheid zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten, in u uw werkelijke kosten bewijst.