De Arbeidsongevallenverzekering, de verplichte bescherming voor uw werknemers

Met onze arbeidsongevallenverzekering zijn uw werknemers beschermd tijdens hun beroepsactiviteiten en op weg van en naar het werk.

Als bedrijfsleider moet u uw werknemers in de beste omstandigheden te laten werken. Eén van hen kan echter het slachtoffer worden van een ongeval op de werkplaats of op de weg van of naar het werk. Dit kan zware financiële gevolgen hebben voor uw werknemer, maar ook voor u.

Waarom kiezen voor een arbeidsongevallenverzekering?

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen
  • Uw werknemers worden vergoed na een ongeval
  • U beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van een ongeval

De arbeidsongevallenverzekering, ook Wetsverzekering genoemd, is wettelijk verplicht in België voor elke bedrijfsleider die personeel te werk stelt.

In geval van een ongeval op de werkplaats of op de weg van of naar het werk, dekt ze uw personeelsleden met een arbeidsovereenkomst (werknemers, arbeiders, interims, studenten, …) en betaalt ze:

  • een schadevergoeding voor hun medische kosten
  • een dagelijkse schadevergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid
  • een geldbedrag aan de erfgenamen in geval van overlijden

Uitgebreide optionele garanties

U kunt uw arbeidsongevallenverzekering aanvullen met één of meerdere opties:

  • voor uw werknemers met een collectieve bijstand die hen beschermt in geval van ongevallen in de privésfeer.
  • voor u zodat u van dezelfde voordelen geniet als uw werknemers mocht u persoonlijk getroffen worden.

Meer Weten?