Bescherming van de consument

Wat moet er zeker in een reclame voor krediet staan?

Volgende zaken moeten in alle reclames terug te vinden zijn:

 • identiteit en adres van de adverteerder
 • over welke kredietvorm het gaat
 • kredietvoorwaarden

Als er in de reclame sprake is van een interestvoet of kosten (een cijfer), dan moet ook het volgende vermeld worden:

 • Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
 • Debetrente
 • Kredietbedrag
 • Looptijd van het krediet
 • Een voorbeeld dat uitlegt welke kosten er verbonden zijn aan het krediet

Als er geen interestvoet of kosten (een cijfer) gespecificeerd worden, dan moet het volgende vermeld worden: ‘Let op, lenen kost ook geld’

Als het krediet gratis is (0%JKP):

 • Het vermelden van ‘gratis krediet’ of iets gelijkaardig is verboden
 • Het is verplicht om eventuele voordelen voor mensen die cash betalen kenbaar te maken

Welke reclames zijn verboden?

De wet verbiedt reclame:

 • die een consument die zijn schulden niet kan betalen, aanzet tot het openen van een krediet
 • die het gemak en snelheid benadrukt waarmee krediet kan worden verkregen
 • die aanspoort tot hergroepering van lopende kredieten
 • die zegt dat lopende kredieten geen rol spelen bij de beoordeling van een kredietaanvraag
 • die verwijst naar een erkenning/inschrijving met betrekking tot consumentenkrediet
 • die de indruk wekt dat de vermelde kostenpercentages de enige zijn die kunnen toegepast worden

Mag iemand bij je thuis aanbellen met een kredietvoorstel?

Leuren met kredietovereenkomsten op je woon- of werkplaats is verboden. Dit betekent dat, behalve wanneer je zelf schriftelijk een vertegenwoordiger uitnodigt, niemand aan je deur mag aanbellen om je vervolgens een kredietovereenkomst te laten tekenen.  Zelfs wanneer men je eerst belt voor een afspraak, wordt dit als leuren beschouwd.

Het is ook verboden om je thuis of op je werk een aanbod voor een krediet toe te sturen als je dit niet eerst hebt gevraagd.

Wordt je privacy gewaarborgd bij het afsluiten van een krediet?

Je kredietgever mag jouw persoonlijke gegevens gebruiken om jouw financiële toestand en terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen.

Jij hebt het recht om de gegevens over jou in te kijken en te verbeteren indien nodig. Dit kan door een schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke van het bestand te richten (voeg ook een kopie van je identiteitskaart toe).

Lees ook: Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Heb je bedenktijd nadat je een kredietovereenkomst hebt gesloten?

Wettelijk heb je recht op veertien dagen bedenktijd (verzakingsrecht) na ondertekening van de kredietovereenkomst. Als je de kredietovereenkomst binnen deze termijn wil annuleren moet je een aangetekende brief sturen naar je kredietgever. Die mag je geen annulatiekosten aanrekenen. Uiteraard moet je wel het ontleende geld of de op krediet gekochte goederen teruggeven. Je moet ook interest betalen voor de periode dat je het geld of de goederen ter beschikking had.

Kan je een krediet afsluiten als je al een grote schuldenberg hebt opgebouwd?

Pas als een kredietgever overtuigd is dat je de geleende bedragen kan terugbetalen, zal hij je kredietaanvraag goedkeuren. Om jouw kredietwaardigheid (of solvabiliteit) te beoordelen zal de kredietgever je vragen stellen over je inkomsten, kosten,… Je bent verplicht hier waarheidsgetrouw op te antwoorden. Daarnaast zal hij je financiële situatie nagaan bij de “Centrale voor Kredieten aan Particulieren” van de Nationale Bank van Belgie. Hier worden alle consumentenkredieten en betalingsachterstanden bijgehouden. Een kredietgever mag geen krediet verlenen als hij vermoedt dat je de geleende bedragen niet zal kunnen terugbetalen.

Meer Weten?