https://www.eenverzekering.be/wp-content/uploads/2018/12/HBG-130x80.png
https://www.eenverzekering.be/wp-content/uploads/2018/12/delalogo-150x50.png

Waarom kiezen voor een DELA Uitvaartzorgplan?
  • DELA is dé uitvaartspecialist
  • Nabestaandenzorg is inbegrepen
  • Tot 18 jaar worden kinderen automatisch mee verzekerd op de polis van de ouders 
  • De kosten voor uw begrafenis of crematie zijn reeds geregeld
  • Bij DELA geldt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer
  • Alles verloopt volgens uw wensen en / of die van de nabestaanden
  • Een kleine prijs voor gemoedsrust

DELA's Uitvaartzorgplan:

Bij het DELA Uitvaartzorgplan bespaart u uw nabestaanden alle financiële zorgen. Uniek aan het DELA uitvaartzorgplan:
Het unieke aan het DELA uitvaartzorgplan in België zit in de combinatie van praktische EN financiële bijstand bij een overlijden. Naast het betalen van de kosten van de uitvaart kan DELA ook de volledige organisatie van de uitvaart op zich nemen. U kunt als dierbare zich volledig richten op het verwerken van het kostbare verlies.

Sta er dus nu al eens bij stil dat een uitvaart al gauw zo'n 3.000 á 5.000 euro kost. Of meer, afhankelijk van de wensen van de overledene of diens nabestaanden.

Daarom is het verstandig om vandaag al eens na te denken over uw afscheid. Ook al ligt dat nog jaren of zelfs decennia van u verwijderd.

 

Over DELA

DELA is geen grootbank. DELA is geen verzekeringsmaatschappij "pure sang". DELA maakt deel uit van een coöperatie. Dat betekent dat DELA niet kost wat kost winst moet maken en geen verantwoording moet afleggen aan aandeelhouders zoals grootbanken meestal wel moeten doen. Kiezen voor DELA is kiezen voor een maatschappij geëngageerde en door waarden gedreven organisatie die de coöperatieve gedachte in al haar "doen en laten" zeer hoog in het vaandel draagt!

Een mooi en sereen afscheid zonder zorgen

Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten uit het leven. Dat is de specialiteit van DELA. We doen dit al meer dan 75 jaar, tot grote tevredenheid van onze klanten.

De dag dat ú er niet meer bent, zorgt DELA ervoor dat alles betaald en geregeld wordt in nauw overleg met de nabestaanden. Van de uitvaartkosten tot praktische hulp, begeleiding, advies en bijstand voor uw nabestaanden. Hun verdriet kunnen we niet wegnemen, de kosten en de zorgen wel.


Tevredenheid:
97% van de nabestaanden van de bij ons verzekerden is uitermate tevreden met de geboden dienstverlening van DELA. Uiteraard is deze grote tevredenheid omdat DELA de uitvaartspecialist is met meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van verzorgen en verzekeren van uitvaarten.

Persoonlijke Bijstand:
Naast het bijstaan voor, tijdens en na de uitvaart, assisteert de DELA consulent nabestaande zorg de nabestaande van de verzekerde ook bij allerlei praktische en administratieve beslommeringen: afhandelen van gas, elektriciteit, water, televisie, telefoon en internet, contacteren van financiële en verzekeringsinstellingen, opzeggen van abonnementen, advies over de aangifte van de nalatenschap,... Onze medewerkers staan families ook emotioneel bij in deze moeilijke periode en kunnen tevensadvies geven indien er nood is aan een rouwpsycholoog of rouwverwerkingsgroep.

Overzicht:

Verzekerd kapitaal1.500 - 10.000 euro
Kinderen meeverzekerdtot 18 jaar worden kinderen automatischmee verzekerd op de polis van de ouders1
Verzorgsclausule *optioneel2

Persoonlijke bijstand

door een consulent

nabestaandenzorg van DELA

ja
jaarlijkse indexeringoptioneel

1 Vanaf eenvoudige melding en n.v.t. bij koopsom.

2. Indien u met 2 volwassenen aangesloten bent, kunt u kiezen voor extra zekerheid met de verzorgingsclausule. Er moet dan geen verdere bijdrage betaald worden nadat 1 van de 2 volwassenen is overleden (meer premie van 10% en leeftijdsverschil gelijk of kleiner dan 10 jaar).

Een indexering is mogelijk. Om te garanderen dat het verzekerd bedrag van uw uitvaartverzekering gelijke tred houdt met de prijsstijgingen in de markt, dan kan u het bij "DELA" indexeren. Het verzekerde bedrag wordt dan elk jaar verhoogd in verhouding tot de gestegen kosten (op basis van de "index der consumptieprijzen"). Zo bent u er zeker van dat uw polis de uitvaartkosten volledig blijft dekken. Wie zijn verzekering niet jaarlijks wil indexeren, kan het verzekerde bedrag ook om de 3 jaar verhogen in verhouding tot de gestegen kosten.

kiest zelf tot welke leeftijd u betaalt (maximaal tot 80 jaar). Nadien blijft u levenslang verzekerd.

betaalt periodiek. Per maand, per kwartaal, per 6 maanden, per jaar of eenmalig.

            "U BENT ONVERGETELIJK, MAAR NIET ONSTERFELIJK"

Vooruitziend zijn met DELA, dat is zorgen voor uw familie

Bespaar uw nabestaanden de uitvaartkosten

Met een DELA Uitvaartzorgplan betaalt u een maandelijkse bijdrage die binnen uw budget past. Dit bedrag voelt u nauwelijks in uw portemonnee, terwijl het later voor uw familie een groot verschil maakt. U bespaart er immers uw nabestaanden de kosten van uw uitvaart mee.

De meest zekere verzekering

In tegenstelling tot andere verzekeringen, is een uitvaartverzekering de enige verzekering die zeker ooit nodig zult hebben. Bovendien bepaalt u vrij het te verzekeren kapitaal tussen 1.500 en 10.000 euro. Dat is het bedrag dat gebruikt wordt om de uitvaartkosten te betalen. Kost uw uitvaart uiteindelijk minder dan het voorziene bedrag? Dan betaalt DELA het resterende saldo volledig terug aan de door u aangeduide begunstigde (n). Zijn bij uw overlijden nog niet alle premies betaald? Geen probleem...uw nabestaanden ontvangen toch het volledige verzekerde kapitaal.

Een Uitvaartzorgplan hoeft niet duur te zijn

U betaalt een kleine maandelijkse bijdrage. Zonder verborgen of extra kosten.

Onze nabestaandenzorg geeft uw familie tijd om te rouwen

Persoonlijke bijstand en advies

"Als de uitvaart achter de rug is, begint het pas", is een veelgehoorde uitspraak die helaas maar al te vaak waar is. Dan stuiten nabestaanden op allerlei zaken die nog geregeld moeten worden, terwijl ze soms niet eens weten dát ze die moeten regelen.

Een consulent nabestaandenzorg van DELA helpt bij al die praktische en administratieve beslommeringen. De medewerkers van DELA staan families ook emotioneel bij in deze moeilijke periode en kunnen tevens doorverwijzen indien er nood is aan een rouwpsycholoog of rouwverwerkingsgroep.

Waarmee helpt de consulent nabestaandenzorg?

  • Hij of zij brengt de instanties formeel op de hoogte van het overlijden.

Als de overledene al dan niet actief was : werkgever, vakbond, fonds voor arbeidsongevallen, fonds voor beroepsziekten, boekhouder, sociale verzekeringsmaatschappij, kinderbijslagfonds, verhuurders/huurders, pensioendienst (Rijksdienst voor pensioenen, overheidspensioenen,...) ziekenfonds, Dienst Inschrijvingen Voertuigen,..

Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen: levensverzekering, schuldsaldoverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, brandverzekering, reisbijstand, familiale polis,...

En verder nog: info over belastingaangifte overledene, afsluiten of overzetten van nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, tv, internet,...) opzeg abonnementen, verenigingen,...

  • Hij zij biedt u bijstand bij het deblokkeren van de rekeningen, verkrijgen van de erfrechtverklaring, akte van bekendheid, attest van erfopvolging,...
  • Hij of zij geeft u advies over de aangifte van de nalatenschap, erfbelasting en informatie over terugbetalingen en verminderingen waar u eventueel recht op hebt.

Een DELA Uitvaartzorgplan is voordeliger dan u denkt!

Hoeveel kost een DELA Uitvaartzorgplan u?

Bereken eerst uw premie en sluit eventueel direct een uitvaartpolis online af.

 

 

 

Voordelen DELA Uitvaartzorgplan

Hier treft u een opsomming aan van de voordelen van een DELA uitvaartzorgplan

DELA geeft u alle ruimte voor persoonlijke wensen:
DELA zorgt ervoor dat de uitvaart betaald wordt. U en/of uw nabestaanden bepalen hoe die zal verlopen. De keuze van de begrafenisondernemer is vrij.

Verzekerd bedrag:
De hoogte van het verzekerd kaptiaal is, zelfstandig te bepalen voor een bedrag tussen de €1500 en €10000 Indien het bedrag van de uitvaart lager uitvalt dan het verzekerd kapitaal keert DELA het overgebleven saldo uit aan de begunstigde(n).


Levenslang verzekerd:
Door het afsluiten van een DELA uitvaartzorgplan bent u levenslang verzekerd voor de kosten van uw uitvaart voor de hoogte van het verzekerd kapitaal. De dekking blijft doorlopen op het moment wanneer u geen premie meer hoeft te betalen tot aan het moment waarop u komt te overlijden.

Kinderen jonger dan 18 jaar automatisch meeverzekerd:
Een voordeel van een DELA uitvaartzorgplan is dat u voor uw kinderen jonger dan 18 jaar geen extra premie betaalt.

Elk inwonend kind is tot zijn/haar 18 jaar meeverzekerd in uw DELA uitvaartzorgplan. Zodra de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt kunnen zij een eigen DELA uitvaartzorgplan afsluiten.

Waardevastheid:

De hoogte van het verzekerd kaptiaal wordt automatisch verhoogt zonder dat u als verzekerde hiervoor iets extra dient te betalen.
Eerlijke prijzen voor uw DELA Uitvaartzorgplan.
Daar DELA de uitvaartzorgplan specialist en specialist in uitvaartverzorging is met ruim 70 jaar ervaring garantdeert DELA u een excellente prijs-kwaliteitverhouding.

Nabestaandenzorg:
De zorg van DELA houdt niet op bij het verzorgen van de uitvaart alleen. DELA staat nabestaanden persoonlijk bij met deskundig advies in het afronden van allerlei (administratieve) formaliteiten die geregeld dienen te worden. DELA kan indien gewenst ook de volledige uitvaart verzorgen.

Geen extra poliskosten:
Er worden door DELA geen extra administratieve kosten, poliskosten of andere supplementaire kosten in rekening gebracht. Dit zit reeds in de premie verwerkt.

Verzorgingsclausule:
Door deze clausule voorkomt u dat er na het overlijden van de eerste volwassen verzekerde op de polis nog een premie betaalt dient te worden. Indien de verzorgingsclausule van toepassing is hoeft er geen premie meer betaalt te worden na het overlijden van de eerste volwassen verzekerde (waarschijnlijk partner) op de polis. De dekking loopt wel levenslang door.

Het afsluiten van een polis:

Bereken eerst uw premie en sluit eventueel daarna direct online uw uitvaartpolis af.


Eenverzekering.be
HBG Financiële Dienstverlening BVBA Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register onder ondernemersnummer 0834456356