Bij kunt u een hospitalisatieverzekering afsluiten. Wij bieden de onderstaande mogelijkheden. Als u geinteresseerd bent dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

IS2000

Deze verzekering betaalt uw hospitalisatiekosten onbeperkt terug, inclusief eendagskliniek. Ook uw medische voor- en nabehandelingskosten (30 dagen voor en 90 dagen na uw opname), worden vergoed, na tussenkomst van uw ziekenfonds. Bovendien vergoedt deze hospitalisatieverzekering eveneens de medische kosten voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten, ook al wordt u niet in het ziekenhuis opgenomen dan toch worden de kosten vergoed.

U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis. Als u bij een ongeval, ziekte of bevalling wordt opgenomen, hoeft u enkel uw Medi-Card® voor te leggen. Wij hebben immers met bijna alle ziekenhuizen in België een derdebetalersregeling. DKV betaalt in dat geval uw factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis, waardoor u geen voorschot of hoge eindfactuur voorgeschoteld krijgt.

Contact

CliniComfort

Deze verzekering betaalt uw hospitalisatiekosten onbeperkt terug, inclusief eendagskliniek, na tussenkomst van uw ziekenfonds. U hebt de vrije keuze van de kamer, behalve in een ziekenhuis dat voorkomt op de ‘lijst beperkte tussenkomst’ (BT). Indien u opgenomen wordt in een ziekenhuis dat voorkomt op deze lijst, dan gebeurt de opname in een 2- of meerpersoonskamer en is de totale vergoeding beperkt tot maximum 1x het bedrag waarvoor het ziekenfonds tussenkomt.

  1. U hebt de vrije keuze van arts en ziekenhuis.
  2. Daarnaast hebt u eveneens recht op een forfaitair bedrag van € 10 per ligdag, met een maximum van € 50 per verzekeringsgeval.
  3. Voor de eendagskliniek of thuisbevalling is er een bedrag van € 20 voorzien.
  4. De medische kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten in België worden eveneens vergoed.
  5. Een tussenkomst van max. € 1 000/verzekeringsjaar is voorzien in geval van vervoer met ziekenwagen en helitransport in België.

Contact

CliniBudget

Deze verzekering biedt u de terugbetaling van uw hospitalisatiekosten in België (eveneens eendagskliniek) , na tussenkomst van uw ziekenfonds en ten belope van maximum 1x het bedrag waarvoor het ziekenfonds tussenkomt, voor zover de opname plaatsvindt in een 2- of meerpersoonskamer.

  1. U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis.
  2. Daarnaast hebt u eveneens recht op een forfaitair bedrag van € 5 per ligdag, met een maximum van € 25 per verzekeringsgeval.
  3. Voor de eendagskliniek of thuisbevalling is er een bedrag van € 10 voorzien.
  4. De medische kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten in België worden eveneens vergoed.
  5. Een tussenkomst van max. € 1 000/verzekeringsjaar is voorzien in geval van vervoer met ziekenwagen en helitransport in België.

Contact

Ambulante kosten

ambulantKinesitherapie blijft zelden bij één sessie. Sommige medicijnen moet u heel uw leven blijven nemen.
Bent u daarop voorbereid?

 

 

Plan A2

Deze waarborg biedt de terugbetaling tegen 80% van de ambulante medische kosten (bezoeken, raadplegingen, geneesmiddelen,…) zelfs wanneer uw ziekenfonds niet tussenkomt.

Plan A2+

Terugbetaling tegen 80% van de ambulante medische kosten (bezoeken, raadplegingen, geneesmiddelen,…), zelfs wanneer uw ziekenfonds niet tussenkomt. Plan A2+, vergoedt eveneens alternatieve geneeskunde (homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur, enz.).

Wenst u meer informatie over deze waarborg?

Algemene verzekeringsvoorwaarden Kenmerken en tarieven
Tarifaire verzekeringsvoorwaarden Flyer
Verzekeringsvoorstel (medisch leuk)

Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten