Euromex Rechtsbijstandsverzekeringen :

Euromex

is sinds 1948 gespecialiseerd in juridische bijstand en behandelt jaarlijks duizenden dossiers. Zij zijn één van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars in Vlaanderen en, met 12,2% marktaandeel, ook een belangrijke speler in België.

De Rechtsbijstandsverzekeringen en of Producten van Euromex zijn :

 

Particulier :

 • Mijn Auto
 • Mijn Boot
 • Mijn Gezin
 • Mijn Huis
 • Mijn Inkomen

Ondernemer :

 • Ik als Zaakvoerder
 • Mijn Bedrijf
 • Mijn Bedrijfsgebouw
 • Mijn Bedrijfsomgeving
 • Mijn Vervoer
 • Mijn Werknemers
 • Overheid

Speciaals :

 • Binnenvaart
 • Landbouw
 • Medicus
 • Piloot
 • Vzw

Vastgoed :

 • Mede-eigendom
 • Mijn Bedrijfspand
 • Mijn Woning of Appartement

Wrakverkoop 

 

Meer Weten?

Particulier

Een polis op maat

Het leven loopt niet altijd zoals je het wil. Een ongeluk, een contractueel geschil, een juridische discussie. Hoe los je het op?

Euromex kan je met raad en daad bijstaan. Wij voorzien polissen op maat van elk individu.

 • bescherming in het verkeer, als bestuurder van een voertuig, als passagier, als voetganger, fietser, ... Kies voor de polis VERKEER.
 • bescherming in het privéleven, als lid van een gezin, als eigenaar van een woning, als werknemer, als consument, ... Kies voor de polis PRIVELEVEN of PRIVELEVEN OP MAAT.

Bij het accepteren van risico's, het tariferen en het bepalen van de omvang van de dekking baseren wij ons op objectieve criteria.

Mijn auto

We spenderen vele uren onderweg. Met de auto, met de fiets, op de bus, als voetganger, in het vliegtuig, ...
Een ongeluk is snel gebeurd, en kan verregaande gevolgen hebben.

Wij helpen bij aansprakelijkheidsdiscussies en zorgen ervoor dat schade zo snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed. 
Wij staan je bij als je zelf aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter moet verschijnen. 

De waarborgen verkeer voor motorvoertuigen en verkeersdeelnemer zijn "all risk". Dat wil zeggen dat alles gedekt is, tenzij het expliciet wordt uitgesloten.

 

Mijn boot

Je boot is een belangrijk bezit. 
Een rechtsbijstand "pleziervaart" is daarom geen overbodige luxe.

Met onze polis ben je verzekerd tegen de risico's op juridische geschillen bij het recreatief gebruik van jetski's, zeilboten, motorboten en jachten.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden. 

Mijn gezin

Het aantal contractuele relaties waarin je je bevindt is niet op twee handen te tellen. Je leeft korter op de anderen. Je mobiliteit is toegenomen. 
Je kan op verschillende manieren bij een ongeval betrokken raken, met materiële schade of letsels tot gevolg. 
Je risico op een conflict is verhoogd : discussies met je geneesheer, je hospitalisatieverzekeraar, je ziekenfonds, de overheid, ...
Behoefte aan juridische bijstand maakt inherent deel uit van het leven in de 21ste eeuw. 

Wij zorgen ervoor dat je conflict zo snel mogelijk en als mogelijk in der minne wordt geregeld. Zo kan je gerust genieten van je gezin, je familie, je vrienden en je vrije tijd. Wij helpen bij aansprakelijkheidsdiscussies en zorgen ervoor dat schade zo snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed. Wij staan je bij als je zelf aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter of een tuchtcommissie van een officiële Belgische sportbond moet verschijnen. 

Elke polis "Privéleven" bevat altijd de waarborgen Verkeer en Vervoer, Gezin en Gezondheid, Werk en Inkomen, Bezit en Vermogen. 

Mijn huis

Als Belg met een baksteen in je maag geboren, is je huis dikwijls een belangrijk goed, een grote investering ook. 
Ook als huurder loop je risico op conflicten met bijvoorbeeld je huisbaas, je buren of je brandverzekeraar. 

Als je in je comfortzone bedreigd wordt door een juridisch probleem, dan zorgt de rechtsbijstandverzekering er voor dat dit vakkundig en snel wordt aangepakt. Om te vermijden dat je probleem (financieel) nadelig escaleert. 

Elke polis "Privéleven" bevat altijd de waarborgen Verkeer en Vervoer, Gezin en Gezondheid, Werk en Inkomen, Bezit en Vermogen.  Daarnaast kan je een extra module "Woning" nemen, die bovenop de basisrisico's bijkomende waarborgen voorziet. 

In de polis "Privéleven" en "Privéleven Op maat" is de gezinswoning en het 2de verblijf in België altijd verzekerd in rechtsbijstand.
Wil je enkel je eigendom verzekeren of heb je nog andere eigendommen (huizen, appartementen, winkels of bedrijfsgebouwen) die je bijv. verhuurt, dan kan je daarvoor de specifieke polissen "VASTGOED". 

Mijn inkomen

Wat doe je als je gewond raakt op of door je werk? Als je een ongeval hebt op weg van of naar het werk? 
Kwetsuren moeten vergoed worden. Het becijferen van schade en de discussie over aansprakelijkheid is geen klus voor amateurs. 

Bijna dagelijks koop (of huur) je producten, apparaten en andere goederen. Je bent ook betrokken in onnoemelijk veel contractuele relaties : met je werkgever, je reisagent, je bankdirecteur, je telecombedrijf, je waterleverancier, je tuinman, ... 

Je hebt niet graag dat men in je portemonnee zit. Geld maakt niet gelukkig, zegt het spreekwoord, maar je wil toch hebben waar je recht op hebt. Een meningsverschil over het inkomen waar je recht op hebt kan zware gevolgen hebben. 

Elke polis "Privéleven" bevat altijd de waarborgen Verkeer en Vervoer, Gezin en Gezondheid, Werk en Inkomen en Bezit en Vermogen. 
Daarnaast kan je een extra module "Inkomen" en/of "Consument" nemen, die bovenop de basisrisico's bijkomende waarborgen voorziet om je inkomen te beschermen of jezelf als consument nog beter te verdedigen. 

In tegenstelling tot beperkte formules rechtsbijstand binnen de familiale verzekering waarborgt onze polis Privéleven particuliere klanten ook tijdens de uitoefening van hun beroep.  Als er iets gebeurt op het werk is er dikwijls tussenkomst van een arbeidsongevallenverzekeraar, maar deze komt niet in alle omstandigheden tussen en vergoedt niet alle schade. Bij kwetsuren vergoedt een arbeidsongevallenverzekeraar bijvoorbeeld geen morele schade of esthetische schade. Het geeft dus een veilig gevoel dat de polis Privéleven ook in deze situaties uitkomst kan bieden. 

Meer Weten?

Ondernemer

Een polis op maat

In je relatie met medewerkers, klanten, leveranciers, handelspartners, omwonenden en overheid zit een conflict in een klein hoekje.
Euromex staat je bij met raad en daad en met polissen op maat van je bedrijf of beroep.

 • bescherming in het verkeer, als bestuurder van een voertuig, als passagier, als voetganger, fietser ... Kies voor de polis VERKEER
 • bescherming als ondernemer, als werkgever, als eigenaar van een bedrijfsgebouw, tegenover de concurrenten, de klanten en leveranciers, de overheid ... Kies voor de polis ONDERNEMER of ONDERNEMER OP MAAT

Bij het accepteren van risico's, het tariferen en het bepalen van de omvang van de dekking baseren wij ons op objectieve criteria.

Ik als zaakvoerder

Ondernemen is risico's nemen. Zonder berekende risico's kom je nergens. 
Je denkt dan in eerste instantie aan commerciële risico's. 
Maar als ondernemer sta je ook bloot aan andere risico's.  
Wat als je buiten strijd raakt door een ongeval ? Wat als dat impact heeft op je inkomen, je bedrijf ? 
Wat als je beticht wordt van een inbreuk en voor een rechtbank of tuchtraad moet verschijnen ? 

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer.  
Er zijn ook specifieke polissen voor Handelaars (All-Risk) en (Para)medici

Mijn bedrijf

Het runnen van een bedrijf is boeiend. Er kan van alles gebeuren en dat is interessant.
Maar soms gebeuren er ook minder prettige zaken. Schade aan de gebouwen, de machines of de producten. Conflicten met verzekeraars. 

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer. 

Mijn bedrijfsgebouw

Het gebouw waarin je als eigenaar of huurder je zaken doet, is belangrijk. Het maakt deel uit van je stabiliteit als ondernemer. Als zaakvoerder wil je bezig zijn met je commerciële zaken en wil je geen kopzorgen hebben over dat gebouw.

Door de module "Eigenaar of huurder" te kiezen, ben je verzekerd van juridische bijstand in conflicten met verhuurders, verkopers, huurders en kopers. 
Je kan ook op ons rekenen bij burenhinder en conflicten met mede-eigenaars. 

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer.    

In de polis "Ondernemer" en "Ondernemer Op maat" zijn alle onroerende goederen die gebruikt worden voor de beroeps- of bedrijfsactiviteit altijd verzekerd in rechtsbijstand. Wil je enkel je gebouw verzekeren of heb je nog andere eigendommen (huizen, appartementen, winkels of bedrijfsgebouwen) die je bijv. verhuurt, dan kan je daarvoor de specifieke polis Vastgoed afsluiten. De basiswaarborg kan aangevuld worden met extra modules "huurders" of "relaties".

Mijn bedrijfsomgeving

De belangrijkste groepen in je bedrijfsomgeving zijn je klanten, je leveranciers en je collega's-concurrenten. 
Met elk van deze groepen kan je conflicten hebben. Je kan je verzekeren in bijstand voor deze conflicten door te kiezen voor de specifieke modules. 

De producten en diensten die je verkoopt moeten natuurlijk in orde zijn. Niet alleen voor je goede reputatie, maar ook en vooral voor je klanten. Een klein kwaliteitsfoutje kan zware gevolgen hebben. In geval van discussie staan wij aan je zijde. Kies voor de module "Klanten". 

Besef je hoeveel verbruiksgoederen, grondstoffen of voorraden je wekelijks koopt? Hoeveel je betaalt voor de aankoop of huur van werktuigen? Op hoeveel dienstverleners je een beroep doet – inclusief banken en kredietverleners? Waar je voor betaalt moet in orde zijn. Wij helpen je belangen te verdedigen – desnoods voor de rechtbank. Kies voor de module "Leveranciers". 

Concurrentie kan bikkelhard zijn. En bepaalde concurrenten schuwen daarbij niet om oneerlijke handelspraktijken toe te passen. Soms misbruiken ze je bedrijfs- of merknamen om bij het publiek verwarring te zaaien. Wij verdedigen je belangen. Kies voor de module "Concurrenten". 

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer.    

Mijn vervoer

Als ondernemer ben je dikwijls veel en lang op weg. Het risico op een ongeluk is mogelijk groter dan voor een privépersoon.
Wij helpen bij aansprakelijkheidsdiscussies en zorgen ervoor dat schade zo snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed. 
Wij staan je bij als je zelf aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter moet verschijnen. 
Ook je gezinsleden en medewerkers (in het kader van hun werk- of bedrijfsactiviteit) zijn perfect beschermd.

De waarborgen verkeer voor motorvoertuigen en verkeersdeelnemer zijn "all risk". Dat wil zeggen dat alles gedekt is, tenzij het expliciet wordt uitgesloten.

Mijn werknemers

Waar mensen werken, kunnen problemen ontstaan. Als werkgever ontkom je soms niet aan conflicten met werknemers. Dat is een vervelende situatie, voor je werknemer en voor jezelf. Werknemers zijn dikwijls wettelijk goed beschermd en procedures zijn ingewikkeld. Ook als werkgever heb je nood aan juridische bijstand. Kies dan voor de module "Werknemers". 

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer. 

Overheid

Milieu-, bouw- en uitbatingsvergunningen. Onteigening. Belastingen, taksen en heffingen. Ze lijken vaak oneerlijk, en soms zijn ze dat ook. Wij staan je bij met raad en daad als je onterechte beslissingen van de administratie wil aanvechten. Kies dan voor de de module "Overheid".  

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer. 

Meer Weten?
 

Specials

Een polis écht op maat

Het leven loopt niet altijd zoals je het wil. Een ongeluk, een contractueel geschil, een juridische discussie. Hoe los je het op?
Euromex kan je met raad en daad bijstaan. Wij voorzien polissen op maat van elke activiteit. 

Elke activiteit heeft zijn specifieke kenmerken en brengt unieke risico's met zich mee. Ook al is ons basisaanbod Ondernemer al ruim, soms kan een specifieke verzekering de oplossing zijn die je activiteit het best beschermt. 

Bij het accepteren van risico's, het tariferen en het bepalen van de omvang van de dekking baseren wij ons op objectieve criteria. 

Binnenvaart

Je schip is je werkplek. Je schip bezorgt je een inkomen. Varen is je beroep. Je vervoert goederen op de binnenwateren van de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. 

Dan wil je in zee gaan met een verzekeraar die je een rechtsbijstand op maat kan aanbieden. Onze polis Binnenvaart neemt je juridische verdediging op als je een juridisch geschil hebt bij de uitbating van binnenvaartschepen.

We verzekeren verschillende soorten vaartuigen: binnenschepen met motor, duwbakken en pontons, duw-en sleepboten, veerboten, bergingsschepen, baggerschepen, kraanschepen, ... 

De polis bevat standaard de strafrechtelijke verdediging (met Salduz-bijstand), tuchtrechtelijke verdediging, burgerlijk verhaal op extracontractuele basis, verdediging tegen de eis van een derde en conflicten met de cascoverzekeraar, met andere verzekeraars, met een administratieve of fiscale overheid en met leveranciers van goederen en diensten.  Daarnaast kan je de polis nog uitbreiden met een waarborg vervoerscontracten en/of arbeids-en sociaal recht. 

Landbouw

Elk bedrijf wil groeien en bloeien. Dat geldt zeker - en ook letterlijk - voor een landbouwbedrijf. 
Je bedrijf leeft. De kans is groot dat het van generatie op generatie werd overgeërfd. 

Dan getuigt van het gezond boerenverstand om te kiezen voor een verzekeraar die je een polis op maat kan aanbieden. Onze polis Landbouw biedt juridische verdediging van je belangen als er zich een juridische geschil voordoet bij de uitbating van een landbouwbedrijf.

Het gaat dan specifiek om bedrijven die in België gewassen, fruit, bomen, planten of vee telen, aan bosbouw doen of bossen exploiteren. 
De waarborg dekt naast de eigenlijke activiteiten van exploitatie, ook het gebruik van voertuigen hierbij. 

Medicus

Als medicus of paramedicus weet je dat je beroep risico's met zich meebrengt. 
Veel heb je zelf in de hand, maar wat betreft het risico op juridische geschillen vertrouw je best op een rechtsbijstandverzekeraar. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. 

Onze polis Medische en Paramedische Beroepen voorziet in je juridische verdediging als je een conflict hebt. 
Dit is een all risk polis. Dit betekent dat wij bijstand verlenen voor elk geschil dat niet uitdrukkelijk is uitgesloten in de rubriek "Nooit gewaarborgd" in de polisvoorwaarden. 

Piloot

Als piloot besef je , beter dan wie ook, dat je beroep risico's met zich meebrengt. 
Veel heb je zelf in de hand, maar wat betreft het risico op juridische geschillen vertrouw je best op een gevleugeld rechtsbijstandverzekeraar. 

Onze polis Piloot voorziet in je juridische verdediging als je een conflict hebt. Je kan bij ons terecht al piloot, copiloot, leerling-piloot of instructeur van een bemand luchtvaartuig. Onder een bemand luchtvaartuig verstaan wij een (zweef)vliegtuig, helikopter, luchtschip, Ulm of luchtballon. 

Vzw

De  non-profitsector wint voortdurend aan belang. Meer dan 1 miljoen mensen zijn in deze sector tewerkgesteld. 
Deze sector bestaat vnl. uit verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's). Deze verenigingen hebben ook behoefte aan bijstand wanneer zij betrokken raken in een juridische conflictsituatie.  De meeste vzw’s beschikken niet over de middelen, de expertise of de medewerkers om zelf te voorzien in bijstand bij een juridisch geschil. 

Wij hebben daarom een aangepast aanbod uitgewerkt voor de vzw's zonder en met personeel.

Meer Weten ?

Vastgoed

Een polis op maat

Het leven loopt niet altijd zoals je het wil. Een ongeluk, een contractueel geschil, een juridische discussie. Hoe los je het op?
Euromex kan je met raad en daad bijstaan. Wij voorzien polissen op maat van elk individu. 

 • bescherming als eigenaar van een woning, appartement, bedrijfspand, winkelruimte, magazijn of kantoor ... Kies voor de polis VASTGOED of VASTGOED OP MAAT.
 • bescherming als Vereniging van Mede-Eigenaars ... Kies voor de polis VME, VME OP MAAT of VME ALL RISK. 

Bij het accepteren van risico's, het tariferen en het bepalen van de omvang van de dekking baseren wij ons op objectieve criteria. 

Mede-Eigendom

In een appartementsgebouw met verschillende eigenaars zijn er gemeenschappelijke delen zoals de hal, de garage, de tuin… Alle eigenaars van de appartementen zijn ‘mede-eigenaar’ van deze delen. Zo ontstaat een ‘Vereniging van mede-eigenaars’ (VME), een bij wet erkende juridische onderneming (wet van 30 juni 1994 B.W. art. 577) met de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen. 

Een VME is een rechtspersoon en kan als dusdanig ook te maken krijgen met juridische geschillen. 
Wij voorzien voor de VME drie formules rechtsbijstand: VMEVME Op maat en VME All Risk.

De polis is enkel geschikt voor een mede-eigendom in België die hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt. Het feit dat één of meer kavels worden gebruikt voor een handelsexploitatie is echter geen bezwaar. 

Mijn bedrijfspand

Het gebouw waarin je je zaken doet, is belangrijk. Het maakt deel uit van je stabiliteit als ondernemer. Als zaakvoerder wil je bezig zijn met je commerciële zaken en wil je geen kopzorgen hebben over dat gebouw.

In de polis "Ondernemer en Ondernemer op Maat" zijn alle onroerende goederen die gebruikt worden voor de beroeps- of bedrijfsactiviteit altijd verzekerd in rechtsbijstand. 

Wil je enkel je eigendom verzekeren of heb je nog andere eigendommen (woningen, appartementen, winkelruimtes, magazijnen, kantoren en bedrijfsgebouwen) die je bijv. verhuurt, dan kan je daarvoor de specifieke polis "Vastgoed" afsluiten. De basiswaarborg kan aangevuld worden met de modules "Huurders" en/of "Relaties". 

De polis is enkel geschikt als je de volle eigenaar van een onroerend goed bent. 
De polis is ook geschikt als je eigenaar bent van meerdere appartementen in één gebouw of in verschillende gebouwen. 

Mijn woning of appartement

Je huis is dikwijls je belangrijkste materieel bezit. Huisje, tuintje, boompje, de baksteen in de spreekwoordelijke maag. Het is een grote investering die bescherming verdient.

Als je in je comfortzone bedreigd wordt door een juridisch probleem, dan wil je dat dit  vakkundig en snel wordt aangepakt. Om te vermijden dat het probleem (financieel) nadelig escaleert. 

In onze polis "Privé Leven en Privé Leven op Maat" is je gezinswoning en je 2de verblijf in België altijd verzekerd in rechtsbijstand.

Wil je enkel je eigendom verzekeren of heb je nog andere eigendommen (woningen, appartementen, winkelruimtes, magazijnen, kantoren en bedrijfsgebouwen) die je bijv. verhuurt, dan kan je daarvoor de specifieke polis "Vastgoed" afsluiten. De basiswaarborg kan aangevuld worden met de modules "huurders" en/of "relaties". 

De polis is enkel geschikt als je de volle eigenaar van een onroerend goed bent. 
De polis is ook geschikt als je eigenaar bent van meerdere appartementen in één gebouw of in verschillende gebouwen. 

Meer Weten ?

Wrakverkoop

Euromex helpt je bij het verkopen van een wrak van één van je klanten.

Deze dienst bestaat erin dat je voor je klanten toegang krijgt tot een internationale veiling voor beschadigde wagens (die normaal enkel toegankelijk is voor professionele verkopers). Er nemen opkopers uit 17 EU-landen deel.

Bezorg ons dan alle gegevens van het te verkopen wrak, eventueel met al beschikbare foto's. Je kan daarvoor het onderstaand wrakformulier gebruiken. Of download de pdf-versie van dit formulier (zie hiernaast). Mail het vervolledigd formulier dan aan wrak@euromex.be . 
Let op ! Omdat er onvoldoende interesse is voor voertuigen ouder dan 6 jaar of voor voertuigen die te fel beschadigd zijn, vragen wij om dergelijke voertuigen niet aan te bieden. 

Wij werken hiervoor samen met een externe dienstverlener. Deze zal je rechtstreeks contacteren om de aanvraag te bevestigen. Ook de klant zal rechtstreeks gecontacteerd worden om praktische afspraken te maken. Er worden foto's van het wrak gemaakt om te publiceren op de website.

Veilingen starten altijd op vrijdag en lopen tot de volgende woensdag.

Je wordt -  samen met de klant - rechtstreeks op de hoogte gebracht van de nettoprijs van het aanbod. Dit is het bedrag dat de klant effectief zal ontvangen, na aftrek van de dossier-en veilingkosten en de kosten van de takeling en stalling in afwachting van de realisering van de verkoop. 
Het bod is 24 u geldig en geheel vrijblijvend. Als de klant het bod niet aanvaardt, worden er geen kosten aangerekend.

De hele procedure (van aanmelden wrak tot de ophaling door de koper) kan een drietal weken in beslag nemen.

Als de klant al via andere kanalen een bod kreeg (bijv. via informex), kan het wrak alsnog op de veiling gezet worden. Je zal dan wel rekening moeten houden met de geldigheidsdatum van het al verkregen bod.