Sparen & Beleggen

Sparen :

 • Jeugdsparen : "Iedere ouder wil zijn kinderen vooruit helpen, hun kansen op succes vergroten" Van kapitaal belang voor uw (klein) kind. Het Junior Plan is een soepele spaarformule waarbij u als (groot) ouders op een regelmatig tijdstip een vast bedrag kunt sparen voor uw (klein) kind. U kunt vrij kiezen wanneer u de polis Junior Plan onderschrijft, als het maar voor de 15de verjaardag van het kind is.
 • Pensioensparen : "Lang leven kost geld. En je weet nooit hoe oud je wordt. Je kunt maar beter een flinke buffer aanleggen." Pensionering. Meer vrije tijd, minder middelen. Veel kans dat uw wettelijk pensioen minder dan de helft van uw laatste netto loon zal gaan bedragen. Vandaag zijn steeds meer gepensioneerden verplicht om nog bij te klussen om niet in armoede te vervallen. Werken na het pensioen gebeurt dus niet altijd uit vrije wil. Om uw inkomens verlies op te vangen is er maar een oplossing : zorgen voor een goede aanvulling.
 • Lange Termijnsparen : "Ik heb een mooi pensioen. Ik hoop dat bijvoorbeeld mijn zoon en kleinzoon dat ooit ook kunnen zeggen." U doet al aan pensioensparen? U trekt geen kapitaalaflossingen en interesten van een woonkrediet (meer) af van uw jaarlijkse belastingaangifte? Dan is het lange termijnsparen de perfecte aanvulling. Net als in het pensioensparen kunt u jaarlijks een bedrag inleggen om meer pensioenreserves op te bouwen. Het maximum bedrag dat u kunt aftrekken hangt af van uw nettoberoepsinkomen en wordt per inkomstenjaar door de wetgever bepaald.
 • Vrij Sparen : "Wat er achter de volgende bocht komt, kun je nooit inschatten. Daarom verzeker ik mijn levensweg liever." U wenst planmatig te sparen voor een specifiek doel op lange termijn? U wilt een aanvullend pensioen opbouwen, doet al aan pensioensparen en trekt kapitaalaflossingen en interesten van een woonkrediet af via uw jaarlijkse aangifte? Dan is vrije sparen de perfecte oplossing.

Beleggen :

 • U hebt nog een lange weg af te leggen. Wie gaat u daarbij helpen? U spaart voor uw pensioen, maar als er onderweg iets gebeurt? Een ongeval, een langdurige ziekte of een overlijden is onvoorspelbaar en trekt een serieuze streep door uw rekeningen. Weet u hoe uw financiële situatie er dan uit ziet? Breng uw gezinsinkomen in kaart... Van Sparen naar Beleggen dat is niet zo'n grote stap. Beleggen kan al vanaf 5000 euro en loont pas echt op lange termijn, minimaal 8 jaar. Invest volgens uw levenscyclus.
 • Tak 21 Formule
 • Tak 23 Formule
 • Tak 26 Formule

Vragen onze adviseurs om meer informatie over Wegwijs in de Beleggingsmix. 

Wat is Beleggen?

Een belegging is een vorm van investering, waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel in de toekomst financieel voordeel te behalen. Het beleggen wordt ook wel omschreven als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst.

Beleggingsfondsen :

Baloise Insurance selecteerde beleggingsfondsen van verschillende gerenommeerde fondsbeheerders. Ook de samenhang van hun fondsengamma was veiligheid het uitgangspunt. Ze kozen voornamelijk globale aandelen- en gemengde fondsen met een doorgedreven spreiding van de beleggingen in de portefeuille. Het zijn actief beheerde fondsen die mooie historische rendementen kunnen voorleggen. Deze beleggingsfondsen zijn gevestigde waarden en de beheerders zijn experten die de marktsituatie op de voet volgen. Deze verzekeringsfondsen zijn onderdeel van het Tak-23 gedeelte van de levensverzekeringspolissen Invest, Invest 23, Save Plan, Junior Plan, IPT, VAPZ, Sociaal VAP en Riziv.

Soorten Fondsen :

 • Gemengde Fondsen : Beleggingsfondsen die beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten, en daarmee de belegger een breed gespreide portefeuille aanbieden.
 • Aandelen Fondsen : Een aandelen fonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aandelen staan bekend als een risicovolle beleggingscategorie: koersen kunnen in korte tijd hard stijgen of dalen. Maar wie dit risico begrijpt en zich er tegen wapent, hoeft dat geen probleem te zijn. Meer risico , mogelijk meer rendement. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 • Obligatie Fondsen : Een obligatie fonds belegt in obligaties met als doel een stabiele stroom van inkomsten en/of koersresultaat voor beleggers te generen. De waarde van een obligatiefonds beweegt tegenovergesteld aan verandering aan de kapitaalmarktrente.
 • Liquiditeit Fondsen : Een liquiditeitenfonds is een beleggingsinstelling die het geld van de deelnemers in liquiditeiten belegt. Vanwege de korte looptijd is de gevoeligheid van rente wijzigingen gering. Zo'n beleggingsfonds wordt ook wel een geldmarktfonds genoemd.

Beleggingsbegrippen :

 • Aandeel : Waardepapier dat een "stukje" van de eigendom van een vennootschap (bedrijf) vertegenwoordigt.
 • Obligatie : Een effect in de vorm van een schuldbewijs. Door de uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Uitgevers van obligaties zijn bijvoorbeeld ondernemingen, publieke instellingen en dus overheden.
 • Onroerend Goed : Een huis, een bedrijfspand of fabriek plus bijbehorende grond worden onroerende goederen, onroerende zaken of vastgoed genoemd. Onder onroerend goed worden grond inclusief panden (zaken) die duurzaam met de grond verenigd zijn verstaan.
 • Liquiditeiten : Direct ter beschikking staande geldmiddelen. (kortlopende deposito's, contant geld)

Belangrijke Beurzen :

 • Euronext : is een pan-Europese beursmaatschappij die ontstond door een fusie van de beurs van Parijs, Brussel en Amsterdam.
 • Dow Jones Industrial Average : Is de oudste aandelenindex van de Verenigde Staten. De bekende index staat ook bekend als de Dow Jones, de Dow 30 of simpelweg de Dow. Is de aandelenbeurs van de 30 belangrijkste aandelen aan de beurs.
 • S & P 500 : (kortweg de S & P) is een aandelenindex van de Verenigde Staten die een zeer betrouwbaar beeld geeft van de ontwikkelingen op de Amerikaanse markt. De 500 grootste Amerikaanse bedrijven staan genoteerd in deze index.
 • Hang Seng : De Hang Seng Index (HSI) geeft de ontwikkeling weer van de aandelenmarkt van Hong Kong.
 • Shanghai Stock Exchange : Is een Chinese beurs gevestigd in Shanghai.
 • Bel 20 : De Bel 20 is de leidende index voor Euronext Brussel. Is de aandelenbeurs van de 20 belangrijkste aandelen aan de beurs.
 • AEX : De AEX index (afgeleid van Amsterdam Exange Index) is de belangrijkste Nederlandse index.
 • CAC 40 : (Cotation Assistée Continu, in beursverslaggeving uitgesproken in het Frans, dus als CAC Quarante) is de aandelenbeurs van de belangrijkste 40 bedrijven aan de beurs.
 • DAX Index : De Deutscher Aktienindex, beter bekend onder zijn afkorting DAX, is de voornaamste perfomance-index van de Frankfurter Westpapierbörse. In deze aandelenbeurs staan de 30 belangrijkste Duitse beursgenoteerde bedrijven genoteerd.
 • London Stock Exchange (LSE), Beurs van London, is een internationale beurs gevestigd in London.

Meer Weten?

Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.