Inboedel en Woning verzekeren?

Woning Select :

Dé formule om uw inboedel en woning te beschermen.

  • Altijd veilig dankzij de “alles is verzekerd”
  • Woning heropbouwen na schade? Wij betalen voor de extra kosten door de nieuwe verplichte bouwnormen
  • Gratis bijstand

Golden Label :

De uitgelezen oplossing voor luxe- onroerende goederen, kostbare bezittingen en allerhande waardevolle collecties en voorwerpen.

  • Dekking roerende en onroerende prestigegoederen
  • Dekking materiële schade voor ze zover te wijten is aan plotselinge, toevallige en niet te voorziene omstandigheden
  • Dekking machinebreuk (airconditioning, domotica, beveiliging, zwembad, lift, sauna, stoombad,...)

HBG Financiële Dienstverlening , Uw partner in vertrouwen

HBG waakt over uw financiële veiligheid en leeft hierbij de wettelijke en reglementaire normen na, maar ook de deontologische en ethische regels.

Wij vinden het belangrijk dat onze relatie met u op een eerlijke en billijke wijze verloopt en daarom willen wij u goed en transparant informeren over de wettelijke informatie van uw verzekeringen.

Meer Weten?

Neem contact op met onze verzekeringsadviseur.